venäjäksi
englanniksi
 
 

Yhtiön historia

Sijainti: CTS Engtec / Yritys / Yhtiön historia

CTS Engtecin historiaa

Yhtiön alkuperäinen nimi on ollut Teollisuussuunnittelu Oy. Yritys perustettiin vuonna 1973 kolmen insinöörin; Heikki Hakalan, Eero Nevalaisen ja Ahti Nousiaisen toimesta. Ensimmäinen toimisto sijaitsi muurari Kettusen talossa Kouvolassa, osoitteessa Kotkankallio 2.

Ensimmäinen projekti oli Pohjois-Koreaan tehty SULBI-projekti. Toiminnan aloitusvuonna 1973 oli tehty sopimus, että Ahlström ja Rauma-Repola Oy/Jylhävaara  toimittavat sellu-, paperi- ja kartonkitehdaskombinaattiin paperikoneen Pohjois-Koreaan, jonka suunnitteluun vastaperustettu yritys pääsi osalliseksi.

Kesällä 1974 Teollisuussuunnittelu sai suunnittelutilauksen Myllykosken PK6:n kuivanpään uusinnasta. Tästä käynnistyi sähkö- ja instrumentointisuunnitteluosastojen toiminta, joten jo varsin aikaisessa vaiheessa yhtiö pystyi tarjoamaan asiakkaille täydellisen suunnittelupaketin.

1980-luku                 

Öljylama koetteli Suomen teollisuutta 1970-luvulla, mutta sen jälkeen oli pienoinen buumi havaittavissa puunjalostusteollisuudessa. Kymi rakensi PK 8:n Kuusaanniemeen ja Tampella uudisti melkein täydellisesti Anjalan tehtaansa rakentamalla PK 3:n ja maailman suurimman painehiomon. Suurten teollisuusprojektien myötä Teollisuussuunnitteluun perustettiin LVI-osasto.

Yhteistyössä Polartek Oy:n kanssa perustettiin Oy Kalottkonsult Ab Kemiin helpottamaan detaljisuunnittelun tekoa paikanpäällä. Ruotsissa saatiin toimintaan TSS Engineering Ab. Isot Kymin, Anjalan ja Svetogorskin projektit olivat kasvattaneet toimiston yli 200 työntekijän yritykseksi.

1980-luku oli voimakkaan kansainvälistymisen aikaa. Espanjaan perustettiin tytäryhtiö CTS Iberica SA. Brasiliaan tehtiin projektia Klabin SA:n Monte Alegran tehtaille, joka johti erillisen tytäryhtiön CTS do Brasil Engeharia Consultoria Ltda:n perustamiseen. Yrityksen työntekijöitä alkoi olla eri puolilla maailmaa, kun projektit Keniassa ja Meksikossa käynnistyivät.

Kotimaassa merkittäviä projekteja olivat Kaipolan PK6:n uusinta ja Oulun hienopaperikoneprojekti OPA 6. Työntekijöitä Suomessa oli jo 330 henkilöä.

Tallinnaan perustettiin TST Konsult-yhtiö. Teollisuussuunnittelu aloitti yhteistyön Ekono Oy:n kanssa.

1984 perustettiin Teollisuussuunnittelu Oy:n rinnalle uusi yritys; CTS Engineering, lähinnä hoitamaan yrityksen kansainvälistä kauppaa.

1990-luku

Vanhasta nimestä luovuttiin ja käyttöön otettiin CTS Engineering. 

Merkittävimpiä projekteja olivat Saugbrugs PM6 Norjassa ja Castelnuovo –projekti Italiassa.

1993 yrityksessä koettiin lama-ajan nurja puoli, kun emoyhtiö Ekono kaatui ja vei mukanaan tytäryhtiönsä CTS Engineering Oy:n. Vielä samana vuonna johto ja henkilöstö ostivat CTS Engineering Oy:n, joka jatkoi toimintaansa uudelta omistuspohjalta. Yhtiön toiminta oli varsin menestyksekästä, uusia merkittäviä tilauksia saatiin, joiden joukossa oli uusi päällystystehdas Nordland Papier, Tervasaaren TARRA-projekti ja Enso Gutzeit Oy:n LUMI7 -hienopaperiprojekti. 

Sellun kysynnän voimakas kasvu kannusti CTS:ää vahvistamaan selluteollisuuteen keskittyvää konsultointi- ja suunnitteluhenkilöstöä.Yhtiö oli vahvasti mukana selluteollisuuden kasvussa mm. Portugailaisen ENCE:n kanssa kehittämässä yhtiön Uruguayn tehdasprojektia. Merkittäviä selluteollisuuden toimeksiantoja oli myös kotimaassa, Venäjällä ja Kiinassa. Henkilökuntaa työskenteli myös projekteissa Kauko-Idässä Kiinassa ja Intiassa.

Keski-Euroopassa yhtiötä työllistivät  UPM-Kymmenen tytäryhtiö Nordland Papier ja Haindl Papierin projektit Saksassa.

2000-luku

Tultaessa uudelle vuosituhannelle CTS Engineering solmi yhteistyösopimuksen ruotsalaisen konsultointi-ja suunnittelualan konsernin ÅF Groupin kanssa.

Tämä strateginen liitto vahvisti CTS:n asemaa Keski-Euroopassa. Lisäksi ÅF Groupin vahva kansainvälinen osaaminen sellu-ja energiateollisuudessa oli hyödyllinen jatkossa.  

2007 ÅF myi suomalaisen tytäryhtiönsä ÅF-CTS Oy:n osakkeet yhtiön suomalaiselle, toimivalle johdolle Antti Lukalle, Harri Soiniselle ja Jari Talkalle. Nimi muutettiin CTS Engteciksi. Henkilöstöä oli noin 130 henkilöä.

Kansinvälinen rahoituskriisi ja sitä seurannut investointilama koettelivat Suomea ja yhtiötä, mutta samaan aikaan uudet kasvualat kuten kansainvälisten hakukoneyhtiöiden rantautuminen Suomeen toivat runsaasti töitä CTS Engteciin.

2010 -luku

Yhtiö jatkoi voimakasta kasvuaan. Perustettiin tytäryhtiö OOO CTS Engtec Venäjän markkinoille. Yhtiön toimisto sijoitettiin Pietariin. Keväällä 2011 perustettiin aluetoimisto Turkuun palvelemaan lähinnä Varsinais-Suomen asiakkaita. Voimakkaasti kasvaneen kaivos- ja metalliliiketoiminnan asiakkaita palvelemaan perustettiin toimistot Ouluun ja Espooseen.

Voimakas kasvu joutui kuitenkin kohtaamaan pitkittyneen kansainvälisen rahoituskriisin aiheuttamat asiakkaiden investointiongelmat ja kansainvälisen talouslaman. Omistajien ja pääomasijoittajien taloudellinen panostus sekä henkilöstön sitoutuminen ja asiakkaiden luottamus veivät yhtiön yli vaikeiden vuosien.

Kaivosteollisuuden nousun myötä CTS Engtec sai useita merkittäviä kaivosprojekteja Suomesta ja Venäjältä. Energiateollisuuden uudet uusiutuvan energian voimalaitokset työllistivät yhtiötä, jossa osaaminen CHP-laitosten suunnittelussa on maailman kärkeä. Petrokemian sektori on pysynyt tärkeänä kivijalkana toiminnassa. Palvelinkeskusten Suomeen sijoittuminen on avannut uusia toimintamahdollisuuksia CTS Engtecille. Yhtiön ammattilaiset ovat operoineet sekä idän että lännen suurimpien palvelinkeskusyhtiöiden rakentajana. Metsäteollisuuden uudet biopohjaiset tuotteet ja sellun kasvaneet markkinat ovat vaikuttaneet suotuisasti koko maan nousuun talouslamasta. CTS Engtec on osallistunut viime vuosina kaikkiin merkittäviin suomalaisten sellutehtaiden investointiprojekteihin.  

Yrityksen vaiheista Suomen teollisuuden keskeisenä suunnitteluyrityksenä on tekeillä historiikki, joka julkaistaan 2018. Mikäli sinulle on aineistoa yrityksen vaiheista tai olet halukas kertomaan yrityksen vaiheista, ota yhteyttä: kirsi.juura@ctse.fi. Kaikki tarinat heijastavat omaa aikaansa ja ovat siksi erittäin arvokkaita ja tervetulleita.