venäjäksi
englanniksi
 
 

logot

Sijainti: CTS Engtec / Yritys / Media / logot

CTS Engtec logot. Kuvien yhteydessä on kuvalähteenä mainittava CTS Engtec.

CTS Engtec logo CMYK.jpeg

CTS Engtec logo.pdf

CTS Engtec logo.tif

CTS Engtec logo.eps

CTS Engtec logo. png

CTS Engtec logo. MV. jpeg

 

Nimen kirjoitusasu
CTS Engtec kirjoitetaan kahden sanan yhdistelmänä. Ensimmäinen sana (CTS) kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla ja toinen sana (Engtec) pienillä kirjaimilla paitsi sanana alkukirjain E isolla kirjaimella.

Yhtiön virallinen nimi on CTS Engtec Oy. Tytäryhtiön virallinen nimi on OOO CTS Engtec. Sitä käytetään vain virallisissa asiakirjoissa kuten laskuissa ja sopimuksissa.

Kaikissa muissa tytäryhtiöön liittyvissä viestinnällisissä yhteyksissä käytetään konserninimeä: CTS Engtec.

 

CTS Engtec -logo
CTS Engtec -logo on yhtiön tunnus. Sitä ei saa muokata. Logo koostuu kahdesta sanasta, joita ei saa erottaa toisistaan. Logon ympärille tulee jättää 9 mm suoja-alue sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Logoa saa käyttää vain valkoisella pohjalla. Sitä ei saa käyttää väripohjalla, tekstin seassa tai kuvan päälle upotettuna.

Logon minimikoko
Painetuissa materiaaleissa logon minikoko on 152 x 45 px.

Logon suoja-alue
Jotta logo on tunnistettavissa omaksi tunnuksekseen, tulee sen ympärille jättää 9 mm suoja-alue. Muita elementtejä, kuvia, tekstiä ei saa laittaa suoja-alueelle. 

Logon tausta
Logon saa sijoittaa vain valkoiselle tai mustalle pohjalle.  Jos väritaustaa ei voi välttää, esim. tekstiileissä, tulee logo sijoittaa ensin valkoiseen laatikkoon tai käyttää valkoista logoa.  

Logon värit
Logossa on kaksi väriä.
Sana CTS on vihreä (PMS 356C, CMYK 93,4,100,26, RGB 0,125,39). Sana Engtec on harmaa  (PMS 430C), CMYK 0,0,0,45, RGB 163,163,167).

Harmaasävykuvat
Logosta on tehty erikoisversio harmaasävypainatukseen. Käytä näitä versioita vain valkoisella pohjalla eikä koskaan kuvan päällä.