venäjäksi
englanniksi
 
 

Vedyntuotantolaitos, Woikoski, Kokkola

Sijainti: CTS Engtec / Projektit / Petrokemian- ja kemian teollisuus / Vedyntuotantolaitos, Woikoski, Kokkola

Woikoski, Kokkola

Vedyntuotantolaitos

Euroopan suurin vesielektrolyysillä vetyä tuottava tehdas. Laitos koostuu kolmesta erillisestä vedyntuotantolinjasta. Tehtaaseen kuuluu lisäksi 8-paikkainen vetykonttien täyttöasema.

CTS Engtecin vastuualueeseen kuuluivat koko laitoksen tietomallin hallinta, liitynnät olemassa olevaan ilmakaasutehtaaseen, laitostoimituksen ulkopuolisten putkistojen suunnittelu, putkikannakkeiden suunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, LVI- suunnittelu, prosessisuunnittelu yhteistyössä Woikosken kaasuasiantuntijoiden kanssa, automaatio- ja sähkösuunnittelu sekä suunniteltujen teräsrakenteiden ja painelaitteiden lujuuslaskenta.

CTS Engtecin toimesta tehtiin lisäksi monialaisesti rakenne- ja rakennustehtäväsuunnittelua projektin eri vaiheissa. CTS Engtec oli mukana projektoinnissa ja avusti hankintakyselyjen sekä hankintojen tekemisessä läpi projektin. CTS Engtec tarjosi lisäksi asiantuntijapalveluita putkisto- ja painelaitelainsäädäntöön sekä ATEX säädöksiin liittyen.

- Kiinalaisen ja italialaisen automaation integrointi meidän valvontajärjestelmäämme ja talon LVI-puolen hanskaaminen sekä paineastian tarkastelut saatiin CTS:n toimesta hienosti maaliin. CTS hoiti osittain myös projektinjohdon. Lopputulos on toimiva. Laitos toimittaa kaasua asiakkaalle joka hetki, Woikoski Oy:n toimitusjohtaja Kalevi Korjala painottaa.

- Projektin key point on tietomalli, jota projektissa käytettiin alkuvuodesta käynnistetyn ilmakaasutehtaan suunnitteluprojektin innoittamana. 3D-pohjainen tietomalli, jota CTS ylläpiti ja hallinnoi, sisälsi projektin kaiken informaation sekä dokumentaation hallinnan. Tietomalli yhdisti eri toimijoiden ja CTS Engtecin suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tietomallia hyödynnettiin projektissa laajasti aina alustavasta kommentointivaiheesta työmaan laite-, putkisto-, sähkö-, automaatio- ja LVI-asennuksiin asti. Tietomallin käyttö työmaalla laadittujen suunnitteludokumenttien tukena nopeutti ja helpotti asennuksia selvästi, kertoo projektipäällikkö Antti Lahtinen CTS Engtecistä.