venäjäksi
englanniksi
 
 

UPM-Kymmene, Kaukas

Sijainti: CTS Engtec / Projektit / Metsäteollisuus / UPM-Kymmene, Kaukas

UPM-Kymmene Oyj Kaukas, Lappeenranta 

Kuivauskoneiden SKK1 ja SKK4 tuotannonnosto

UPM Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa koneet kiiltävät. Yhtiö uudisti sellutehtaan molempia kuivatuskoneita ja laajensi paalauslinjoja. Investointi parantaa koko Kaukaan biojalostusintegraatin tehokkuutta, joustavuutta, kilpailukykyä ja mahdollisuuksia käyttää koko tehtaan potentiaalia.

CTS Engtec toimi projektissa kuivatuskoneiden osalta pääsuunnittelijana ja sen vastuulle kuuluivat kaikki suunnittelualat; sähkö-, automaatio-, prosessi- ja laitossuunnittelu sekä rakennesuunnittelu. Toimeksiantoon sisältyivät myös osallistuminen hankintoihin ja erityisesti työmaatoimintoihin, sekä aikataulutus. Lisäksi CTS Engtec osallistui haihduttamon sähkö- ja automaatiosuunnitteluun.

Projektin suunnittelussa panostettiin paljon 3D:n hyödyntämiseen, jossa CTS omaa laajan osaamisen niin uudis- kuin uusintaprojekteissakin.

Projektipäällikkö Harri Soininen CTS Engtecistä on tyytyväinen projektin läpivientiin.

- Projektin läpiviennin kannalta keskeinen asia oli saumaton yhteistyö asiakkaan ja CTS:n henkilöstön välillä. Tiivis yhteistyömme takasi asioiden sujuvuuden ja kaikkia esiin tulevia haasteita päästiin purkamaan nopeasti. Pieniinkiin mahdollisuuksiin tehostaa projektia pureuduttiin yhteistyössä todella tiiviisti. Esimerkiksi 3D:n hyödyntämisessä asiakas oli valmis siihen panostamaan, mikä takasi mm. hyvin sujuneet asennustyöt.

- Toinen keskeinen projektin sujuvaan etenemiseen johtanut asia oli tarkka ja huolellinen esisuunnittelu, joka edesauttoi varsinaisen projektin vaiheita ja toimenpiteitä. Esisuunnittelussa oli paneuduttu projektin läpivientiin aikataulullisesti, jota oli toteutusvaiheessa helppo lähteä toteuttamaan. Projektin tunnusluvut näyttävät kaikkinensa, että tehokkuudessa onnistuttiin hyvin.

Projektipäällikkönä toiminut Soininen on vetänyt useita kuivatuskoneprojekteja kotimaan lisäksi pääsääntöisesti Etelä-Amerikan maissa, kuten Brasiliassa ja Chilessä. Kahden kuivatuskoneen samanaikainen uusinta ei siis vienyt yöunia kokeneelta projektipäälliköltä.

- Suunnitteluhenkilöstömme oli erittäin sitoutunutta ja toiminnot saivat kukin keskittyä omaan erikoisalaansa. Vuorovaikutteiset projektit aina myös kehittävät henkilöstön ammattitaitoa. Tehokkuus ja aikataulujen pitävyys ovat hyvät mittarit suunnittelutoimintojen onnistumisesta, korostaa Harri Soininen.

- Suunnittelumme vahvuus on toimivat suunnittelujärjestelmät, joita suunnittelijamme käyttävät taidokkaasti tiedonhallintaan ja – kulkuun. Onnistuminen projektissa pohjautuu tähän osaamiseemme ja henkilöiden sitoutumiseen sovittuihin projektitavoitteisiin.

Suunnitteluosuus valmistui kesän 2016 alussa, asennuksia tehtiin kesän mittaan niin, että ne saatiin vietyä loppuun kuivatuskoneiden ja haihduttamon yhtäaikaisessa seisokissa syyskuussa. Syyskuun lopussa aloitettiin koneiden käyntiinottovaihe, joka sekin tapahtui onnistuneesti asiakkaan ja päälaitetoimittajan toimesta. Tuotannollinen toiminta käynnistyi tavoiteaikataulussa. Projektin tavoitteet näyttäisivät siis olevan hyvin saavutettavissa.

UPM Kaukas Lappeenrannassa on moderni ja tehokas tehdasintegraatti, joka tuottaa puusta sahatavaraa, valkaistua havu- ja koivusellua, päällystettyä aikakauslehtipaperia, energiaa, sekä uusiutuvaa dieseliä. Tehdasalueella toimiva T&K-keskus mukaan lukien UPM työllistää Kaukaalla kaikkiaan noin 1 200 henkilöä. Sellutehdas työllistää 170 henkilöä ja valmistaa havu- ja koivusellua. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 740 000 tonnia.