venäjäksi
englanniksi
 
 

DC Suunnittelupalvelut

Sijainti: CTS Engtec / Palvelut / Data Center -toiminnot / DC Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut esiselvityksistä toteutukseen

Keskeisinä syinä palvelinkeskusten sijoittumisessa Suomeen ovat suotuisat ilmasto-olosuhteet, kilpailukykyinen sähköenergian hinta, sähköverkon luotettavuus ja yleinen toiminnan ennakoitavuus. CTS Engtecin asiantuntijat uskovat, että tulevaisuudessa entistä enemmän monipuoliset kestävän kehityksen mahdollisuudet vetävät investointeja Suomeen.  

CTS Engtecin asiantuntemus energiatehokkaiden ja pääomakustannuksiltaan alhaisten palvelinkeskusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on alansa huippua.

Parhaimmillaan asiakas ja projektin pääorganisaattori tekevät karkeat prosessiratkaisut kuten sähkönjakelun, jäähdytysjärjestelmät ja layoutin perussuunnitteluvaiheessa sille tasolle, että ne voidaan lukita ja edetä sovitusti tehokkaaseen ja aikataulun pitävään toteutussuunnitteluun.

Laitosten layout-, rakenne- ja laitesijoitussuunnitteluun käytämme kansainvälisiä BIM –mallinnus- eli 3D -suunnitteluohjelmistoja. Sähkö- ja LVIP-suunnittelu ovat palvelinkeskusprojekteissa keskeisessä asemassa, samoin kuin sähkön syöttöratkaisut sekä jäähdytysratkaisut, jotka riippuvat paljon olemassa olevasta alueellista infrasta. Energiaratkaisuiden tehokkuuden mittarina käytämme kansainvälisiä PUE- (Power Usage Effectiviness) ja ERF- (Energy Re-use Factor) standardeja.

Yksi iso ero suomalaisessa ja länsimaisessa rakennustavassa on, että Suomessa rakennus- tai talotekniikkaurakoitsijat eivät juurikaan suunnittele, laske tai määrittele materiaalivalintoja, vaan he toteuttavat suunnitteluyrityksen tekemää toteutussuunnitelmaa. Kun käytetään suomalaisia projektoinnin ja suunnittelun ammattilaisia, saadaan määriteltyä paikalliseen rakentamiseen sopivat materiaalit ja menetelmät, jotka myös lupa- ja tarkastusviranomaiset hyväksyvät. Tästä seuraa palvelinkeskusinvestoijalle aikatauluetua ja kustannussäästöä.