venäjäksi
englanniksi
 
 

Kannattavuuslaskelmat

Sijainti: CTS Engtec / Palvelut / Kannattavuuslaskelmat

Kannattavuuslaskelmat

Kannattavuuslaskelmat ovat osa liikkeenjohdolle suunnattuja esisuunnittelupalveluja, joita CTS Engtecin asiantuntijat laativat teollisuusinvestointeja suunnitteleville asiakkaille. Investoinnin kannattavuutta ja herkkyyksiä erilaisille muuttujille tarkastellaan ennen lopullista investointipäätöstä.

Yksi esisuunnittelupalvelun oleellisimpia osia on tekninen tarkastelu, jonka tuloksena laaditaan investointilaskelma. Esisuunnittelun edetessä investointilaskelma täydentyy ja tarkentuu. Lopputuloksena asiakas saa analyysin päätöksenteon pohjaksi.

 • Rahoitusvaihtoehdot ja -mallit
 • Kassavirtaennuste
 • Kannattavuuslaskelma
 • Herkkyysanalyysi
 • Riskianalyysi
 • Vaihtoehtojen vertailu
 • Investointi huomioiden poistot
 • Vuosittaiset käyttökulut
 • Tuotot
 • Käyttöpääoman huomioiminen
 • Laitoksen starttikäyrät ja käyntiajat
 • Tase

Investoinnin kannattavuuslaskelman sisältö

 • Tuottovaatimuksen määrittäminen
 • Rahoitusvaihtoehdot ja -mallit
 • Kassavirtaennuste
 • Kannattavuuslaskelma
 • Herkkyysanalyysi
 • Riskianalyysi
 • Vaihtoehtojen vertailu

Teollisuusinvestoinnissa eniten seurattavia arvoja ovat sisäinen korkokanta (IRR), nettonykyarvo (NPV ) ja takaisinmaksuaika (PBT ). Tulokset perustuvat asiakkaan kanssa sovittuihin arvoihin, kuten myyntihinta, raaka-aineen hinta tai tuotantokulut.

Herkkyysanalyysi tarkastelee tuotteen oletettavaa hintakehitystä tai arvonalentumista, hankkeen maksimikannattavuutta sekä kulujen kasvun ja laskun vaikutusta. Katetuottolaskennan keskeinen tunnusluku on kriittinen piste (Break-even point), jossa kokonaiskatetuotto on juuri kiinteiden kustannusten suuruinen.

Kustannuslaskelma perustuu numeerisiin arvoihin, teknisiin selvityksiin sekä asiakkaan solmimiin sopimuksiin. Analysoinnin alkuvaiheessa työskennellään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta lähtötiedot saadaan määritettyä. Lähtökohtaisesti kustannuslaskelmassa on tarpeen huomioida myyntituotteen yksikköhinnat, palkkakulut ja käyttökulut  esim. energianhinta. Euro/USD-herkkyys on tyypillinen valuuttatarkastelukohde. Alkuvaiheessa päätetään asiakkaan kanssa keskeisimmät laskentaperusteet, kuten laskenta-aika, laskentakorko, verokanta ja verojen käsittely, minimikassa, investointituet ja tariffit, tuottojen ja kulujen inflaatiokertoimet sekä mahdollinen tuotannon nousu yli nimelliskapasiteetin.

Kriittisiä tunnuslukuja kustannuslaskelmassa on sisäinen korkokanta; kuinka korkeaa tuottoa investoinnilta odotetaan. Sisäisen korkokannan tulee huomioida vähintään oman pääoman tuotto-odotus sekä lainarahan korot.

Palvelua voidaan käyttää joustavasti eri toimialojen hankkeissa. Tarjoamme kokeneet ja riippumattomat  asiantuntijat asiakkaidemme käyttöön laatimaan investoinnin kannattavuuslaskelmia ja muita investointipäätöksen teon tueksi tarvittavia analyyseja.

Tiedustelut:

Antti Lukka
antti.lukka@ctse.fi
Mob. +358 40 535 0626