CTS Uutiskirje

 

Purkusuunnittelu on ammattitaidolla tehtynä
kohteen jalostusta ja maisemointia

Käytöstä poistettu teollisuuskiinteistö, betoninen kerrostalo, maatilan ulkorakennus tai kunnallinen tuotantolaitos – hyvin palvelleita, mutta lopuksi vajaakäyttöisiä ja energiasyöppöjä rakennuksia. Useimmiten edullisin ratkaisu on joko osittainen tai täydellinen purku. Tyypillisesti CTS Engtecin muutossuunnittelun kohteet puretaan uusien investointien tieltä joko vanhentuneina tai uuteen käyttötarkoitukseen soveltumattomina.

Voikkaan entisen paperitehtaan tiloihin on noussut moderni yritysalue, jonne on sijoittunut 25 yritystä UPM:n paperitehtaan lopettamisen jälkeen. Uusin tulokas on japanilainen kalastusvälinevalmistaja Daiwa. Purku- ja muutossuunnittelu paperitehtaan muuttamiseksi nykyaikaiseen yritystoimintaan soveltuvaksi Voikkaa Business Areaksi tehtiin CTS Engtecin toimesta viitisen vuotta sitten.

Talotekniikka ja infra ensimmäiset kartoituskohteet

Purku- ja muutossuunnittelu alkaa kohteen talotekniikan kartoituksella. Purkukohde rajataan ja siihen kuuluvat infrakytkennät kuten vesi- ja viemäriputkistot, sähköjohtojen vedot, ilmastointi-, lämmitys- ja palojärjestelmät tutkitaan, jonka jälkeen määritellään muutostöiden vaatimat toimenpiteet.

-Kartoitus vaatii laaja-alaista näkökulmaa. Siinä on huomioitava infran lisäksi kohteen rakenteet, talotekniikka ja arkkitehtuuri, kuvailee projekti-insinööri Sami Ström CTS Engtecistä.

Purkusuunnittelun toteuttamisessa vaaditaan myös erityisolosuhteiden huomioimista, aikatauluissa pysymistä sekä palo- ja työsuojelumääräysten noudattamista.

Kohteen rakenteissa saattaa olla terveydelle vaarallisia aineita, yleisimpinä asbesti ja rikki, jotka kartoitetaan mittaustutkimuksin. Tyypillinen pilaantuneen maa-aineksen tutkimuskohde on käytöstä poistettu huoltoasema.

Kartoitus voidaan tehdä nopeallakin varoitusajalla. Kohteen kokonaiskartoitus ja läpikäyntiin kuluva aika riippuu luonnollisesti kohteesta, mutta CTS Engtecissä on useita erikoisasiantuntijoita, joilla on valmius tehdä purku- ja muutossuunnitelma kustannusarvioineen sekä valvoa purkutöitä ja työmaaturvallisuutta.

Museovirasto määrittelee suojeltavat osat

CTS Engtecin kohteet ovat tyypillisesti teollisuusrakennuksia tai tuotantolaitoksia, jotka puretaan uusien investointien tieltä joko vanhentuneina tai uuteen käyttötarkoitukseen soveltumattomina. Muutostyöt ovat vaativimmillaan, kun vanha teollisuuskiinteistö otetaan aiemmasta poikkeavaan uusiokäyttöön. Hallittua purkusuunnittelua tehdään myös maatilojen ulkorakennuksiin tai vaikkapa tiensä päähän tulleen betonikerrostalon saattamiseen maan tasalle.

Muutoskohteiden määrittelyssä on tärkeää huomioida rakennukseen kohdistuvat määräykset, joita laativat lähinnä ympäristöviranomaiset ja historiallisesti merkittävissä kohteissa Museovirasto. Suunnittelutoimisto ei ota kantaa säilyttämisen puolesta tai vastaan, vaan sen tekee aina viranomainen.

-Kaikki Museoviraston vaatimat kohteet luonnollisesti säilytetään. Joskus kyseeseen voivat tulla myös muutostyöt, joilla esimerkiksi kohteen säilytettäväksi vaadittua julkisivua joudutaan paikkailemaan, jotta se vastaa Museoviraston tai kaupungin arkkitehdin asettamia määräyksiä, Sami Ström kuvailee.

- Toisaalta tuotantolaitos voi olla rakennettu useissa eri vaiheissa ja lopputulos muistuttaa lähinnä kirjavaa legopalikkataloa. Tällaisten peltihallien kohdalla purkaminen on usein parasta maisemointia.

Kohteen jalostusta

Voikkaan paperitehtaan kohdalla purku- ja muutossuunnittelun kohteina olivat entinen kuorimo, rikkivarasto ja puukenttä, jonka maisemointiin projektijohtaja Harri Soininen CTS Engtecistä on erityisen tyytyväinen.

- Jos vanhaa puukenttää käy katsomassa lähellä olevan mäen päältä, niin sitä enää tuskin erottaa. Maisemoinnin tarkoitus on integroida alue ympäröivään maastoon puu- ja pensasistutuksin niin, että muutaman vuoden päästä se sulautuu täysin maisemaan, Soininen huomauttaa.

Uusimpia kohteita, joissa CTS Engtec vastasi muutos- ja purkusuunnittelusta, Myllykosken paperitehtaan konesalien muutostyöt ja UPM Kaukaan vaneritehtaan konttorirakennuksen purku viime kesänä. Lisäksi CTS on toteuttanut kokonaistoimituksena Summan entisen paperitehtaan kuorimon purun ja kuorimoalueen valmistelun uuteen teolliseen toimintaan.