CTS Uutiskirje

 

Henkilöstömuutoksia ja uusia rekrytointeja

Projekti-insinööri Gerhard Kampe on siirtynyt 1.12.2015 alkaen automaatio-/sähköosastolta konsultointitehtäviin. Kampe tulee jatkossa toimimaan entistä vahvemmin investointien kehitysvaiheen erilaisissa selvityksissä. Hän toimii edelleen myös sähkösuunnittelun vaativissa projektinjohto- ja asiantuntijatehtävissä tilanteen ja tilauskannan mukaan.

Sähköosaston osastopäällikkö Sakari Untinen on siirtynyt asiantuntija- ja konsultointitehtäviin. Sähkö- ja automaatio-osaston osastopäällikkönä toimii Jari Mynttinen.

Mekaanisen suunnittelun osastolla on aloittanut laitossuunnittelijana Timo Rautiainen. Hän on valmistunut Mikkelin AMK:sta insinööriksi 2015 ja hänellä on aiempaa suunnittelukokemusta muun muassa opiskeluajalta Descalin Mikkelin toimistolta.

Mortti Heinonen jatkaa kesäpestin jälkeen työskentelyä opintoihin kuuluvan insinöörityön merkeissä. Työn tavoitteena on luoda laskentasovellus savunpoiston mitoitukseen. Työn ohjaajana CTS Engtecissä toimii Petri Mikkonen. Mortti Heinosen opinnot Mikkelin ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa päättyvät alkukeväästä 2016 insinöörityön valmistuttua.

Yhtiön pääkaupunkiseudun tiimi on vahvistunut Teemu Laasosen siirtyessä yhtiön palvelukseen. Laasonen toimii erilaisissa laitos- ja prosessisuunnittelun tehtävissä. Laasonen on aiemmin toiminut Helenin palveluksessa.

Markus Merilä tekee insinöörityötä palvelinkeskusten hukkalämmön hyödyntämisestä. Työn ohjaajana CTS Engtecissä toimii Matti Kataikko. Markus opiskelee Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa energiatekniikkaa ja saa opiskelut insinöörityön myötä päätökseen alkukeväästä 2016.